FÖRLÄNGD ANMÄLAN

Vi har bestämt att förlänga anmälan till specialen till den 10 juli!!

/Styrelsen