Kallelse till Årsmöte 2019

Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna-klubben

hälsar alla varmt välkomna att delta på ÅRSMÖTE den 10 mars 2019 i  samband med SvVKs utställning i Upplands väsby.

Årsmötet kommer att ske efter att rasbedömningarna är klara, då meddelas också exakt plats för mötet.

Årsmötesförhandlingar enligt rasklubbens stadgar.

Motioner ska vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 17 feb (observera ändrat datum) och skickas till sekreterare Josefin Kullberg, Flahall 201, 43898 Hindås.
Du kan skicka motion via mail senast 17 februari, men underskriven/signerad motion skall lämnas in via post eller personligen innan Årsmötet för att motionen ska vara giltig.

Förslag till styrelsens sammansättning skickas till valberedningens sammankallande Maria Westman faraoanubis@yahoo.se

Vi kommer i samband med årsmötet även dela ut rosetter till de vinstrikaste hundarna i samtliga grenar under 2018

PS! Glöm inte att betala in ditt medlemskap till klubben i tid för att ha rösträtt på mötet! Mer info om medlemskap hittar du på SvFCK.se

Välkomna önskar styrelsen i  SvFCK!