Styrelsen 2024


ORDFÖRANDE
Annica Lundqvist Hemström
Mobilnr: 

VICE ORDFÖRANDE
Maria Westman(ledamot)

SEKRETERARE:
Viktor Svanqvist (ledamot)
Mobilnr: 070- 252 39 44

KASSÖR:
Jessica Ankarschiöld (ledamot)

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Monica Lundqvist
Marjut Peiponen
Lil Nyström

SUPPLEANTER
Lotta Engström Sundberg
Ida Segerlind

REVISORER
Peder Lönn
Simon Tien Hansen 

REVISORSUPPLEANTER
Jörgen Oinonen

VALBEREDNINGEN
Sammankallande:
Josefin Kullberg
Ledamöter:
Sofie Fahlin
Johanna Vanerud

WEBBANSVARIG
Lotta Engström Sundberg

REDAKTIONEN
Lotta Engström Sundberg

Klubbens adress:
Viktor Svanqvist
Granbackavägen 37
64635 Gnesta

Faktura adress:
Jessica Ankarschiöld
Finnstastigen 38
19735 Bro

Övriga kontaktpersoner och ansvarsposter:

Ansvarig utgivare:
Annica Lundqvist Hemström

Valpförmedlare för båda raserna:

Arbetsgrupper: Under uppdatering
(kontakta ansvarig för att gå med i grupp)

Utställnings- och domarkommitté:

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Cirneco dell’etna:

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Faraohund:

LC-kommittén:

Aktivitetsgrupp:

Poängräkning

Utställning:


Lure Coursing:


Arbetande: