Styrelsen 2023


ORDFÖRANDE
Sofie Fahlin
Mobilnr: 0707-290586

VICE ORDFÖRANDE
Maria Weinehall  (ledamot)

SEKRETERARE:
Viktor Svanqvist (ledamot)
Mobilnr: 070- 252 39 44

KASSÖR:
Monica Lundqvist (ledamot)
Kullerstensvägen 9
137 61 Jordbro
08- 642 7351
0722-157752

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Jessica Ankarschöild
Lil Nyström
Maria Westman

SUPPLEANTER
Lotta Engström Sundberg

REVISORER
Marika Jonsson
Simon Tien Hansen 

REVISORSUPPLEANTER
Peder Lönn
Birgitta Bärnsten

VALBEREDNINGEN
Sammankallande:
Josefin Kullberg
Ledamöter:
Jörgen Oinonen
Johanna Vanerud

WEBBANSVARIG
Lotta Engström Sundberg

REDAKTIONEN
Vakant

Klubbens adress:
Viktor Svanqvist
Granbackavägen 37
64635 Gnesta

Faktura adress:
Monica Lundqvist
Kullerstensvägen 9
13761 Jordbro

Övriga kontaktpersoner och ansvarsposter:

Ansvarig utgivare:
Sofie Fahlin 

Valpförmedlare för båda raserna:
Johanna Vanerud

Arbetsgrupper: (kontakta ansvarig för att gå med i grupp)

Utställnings- och domarkommitté:
Lil Nyström
Monica Lundqvist
Maria Westman
Johanna Vanerud
Gunilla K Hansson

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Cirneco:
Maria Weinehall
Jessica Ankarschöild

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Farao:
Monica Lundqvist
Gunilla Kock-Hansson
Lill Nyström

LC-kommittén:
Emelie Arwinge
Simon Tien Hansen
Josefin Kullberg
Maria Westman

Aktivitetsgrupp:
Johanna Vanerud
Lotta Engström Sundberg
Emelie Arwinge
Sofie Fahlin
Viktor Svanqvist

Poängräkning

Utställning:
Maria Weinehall  och  Jessica Ankarschöild(Cirneco dell’Etna)
Maria Westman  och vakant (Faraohund)

Lure Coursing:
Emelie Arwinge  och Viktor Svanqvist (Faraohund och Cirneco dell’Etna)

Arbetande:
Emelie Arwinge och Viktor Svanqvist