Om klubben

Svenska Faraohund och Cirneco dell´etna-klubben

Svenska Faraohundklubben bildades år 1983. Medlemstidningen ”Tidningen För Farao” kom redan samma år och har sedan dess getts ut med tre nummer per år.

Sedan 2014 har klubben även rasansvar för cirneco dell´Etna och klubben har därför bytt namn till Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna Klubben, SvFCK.

Varje år anordnar klubben i regel två specialutställningar (en inoff, en officiell). Den första hölls redan 1984.

Båda raserna är numerärt små, och tyvärr har därför även ett lågt medlemsantal. Idag består klubben av ca 50 medlemmar, men vi hoppas på en ökning. SvFCK försöker vara aktiv i den mån det går och klubben drivs genom ideellt arbete.

Förutom de båda specialutställningarna anordnas lite andra aktiviteter. Det började med köttbullerallylydnad i samband med Stora specialen på Lövudden sommaren 2010. En gång varje år sedan 2011 arrangerar SvFCK ett faraoderby i samband med ett LC-prov (anordnat av Svenska vinthundsklubben). De flesta gånger har detta skett i samband med utställningen på Tammsvik (även känd som ”Skokloster Summer Show” eller ”Stora Specialen”).
2014 anordnades även två träningsträffar där medlemmar fick prova på olika aktiviteter, förutom ringträning även agility och rallylydnad.

SvFCK är en del av SKK-organisationen (Svenska Kennelklubben) och ansluten till specialklubben SvVK (Svenska Vinthundklubben), vilken alltså har delegerat rasansvaret för faraohund och cirneco dell’etna till SvFCK.
SvFCK får arrangera officiella prov och utställningar för raserna.

Klubbens ändamål är att verka för rasernas bästa. Att främja aveln av sunda hundar, såväl mentalt som exteriört. Samt att bevara rasspecifika egenskaper i enlighet med rasstandarden och sprida kännedom om raserna. Verka för god sammanhållning ägare av faraohundar och cirnechi dell’etna emellan och se till att våra raser är lämpligt anpassade till samhällets krav.

Du som är intresserad av någon eller båda raserna är välkommen att bli medlem i SvFCK!