Poängberäkning

Ansvariga för poängräkning finns på styrelsesidan.


Gemensamma grundregler för samtliga listor

 • Endast officiella resultat (inofficiell specialutställning är dock undantaget)
 • Faraohund och cirneco dell´etna räknas alltid på separata listor oavsett tävlingsgren.
 • Antalet räknade resultat per hund ska presenteras inom parentes bakom namnet.
 • Samtliga hundar som deltagit vid tävling under året ska räknas. Ingen åtskillnad ska göras mellan utlandsägd hund eller hund vars ägare ej är medlem. (se undantag viltspår)
 • Beräkningsperiod är kalenderår.
 • Delrapport för ställningarna ska presenteras i juli för perioden januari tom juni. Ska publiceras på hemsida, tidning och sociala medier.
 • Ändringar i reglerna kan endast göras vid majoritetsbeslut på årsmöte.
 • Vid slutrapportering av listorna ska topp 10 presenteras med bild.
 • Vinnaren i de olika listor ska belönas med en vinnarrosett, förutsatt att ägaren är medlem.

Utställning

Årets utställningshund

 • Den hund, oavsett kön, som har den högsta poängen koras till Årets utställningshund.
 • Resterande resultat presenteras på könsdelade listor.
 • På rasklubbens utställningar räknas enbart rasresultat.
 • Resultaten som tillgodoräknas ska vara för olika domare.
 • De fem bästa resultaten räknas
 • På SvVk’s utställningar räknas endast rasresultatet och ev placering i BISplacering.
 • På SKKs utställningar räknas rasresultat, ev BIGplacering och ev BISplacering.
 • Endast hundar som fysiskt deltagit i ringen räknas som slagna hundar.
 • Alla deltagande hundar på klubbens specialer får 3 poäng oavsett resultat.
  Dessa poäng läggs på eventuell placeringsresultat. Blir hunden utan placeringsresultat räknas dessa 3 poäng som egna poäng och ingår i de fem bästa resultaten.
Alla officiella utställningar: Alla Länsklubbsutställningar Länsklubb och Specialklubb ( SvVK)
BIR: 10p

BIM: 7p

BT/ BH 2: 5p

BT/ BH 3: 3p

BT/ BH 4: 2 p

+ 1p per slagen hund

BIG 1: 5p

BIG 2: 4p

BIG 3: 3p

BIG 4: 2p

BIS 1: 5p

BIS 2: 4p

BIS 3: 3p

BIS 4: 2p

 


Avelstik/hane och Uppfödare

Beräknas på minst tre och högst fem avkommors resultat i Utställningstabellen. På hane ska det vara minst 2 kombinationer och på tik minst en kombination.


Lure Coursing

I de fall det är fler än 10 hundar som tävlar ex 12 st så får hundarna från 11:e plats inga poäng för sin placering men 1 p för varje slagen hund i rasen.

Vid könsuppdelade lopp så räknas hanar o tikar inte tillsammans utan de tillräknas poäng efter den placering de fått i tävlingen oavsett individuell poäng.

I de fall det är flera hundar på samma placering ex 2 st på 2a plats får de båda två 18 p + 1 p per slagen hund, i detta fallet från 4de placeringen då det inte blir någon 3e placering med två andra placeringar.

På resultatlistan för årets vinstrikaste räknas som mest 5 tävlingar per hund

De 10 högst placerade hundarna får poäng för sina placering enligt följande:

 1. 20p
 2. 18p
 3. 16p
 4. 14p
 5. 12p
 6. 10p
 7. 8p
 8. 6p
 9. 4p
 10. 2p

+ 1p per slagen hund i rasen

Bästa LC Uppfödare

Beräknas på minst tre och högst fem individer från en uppfödare och max fem tävlingar per individ. 

Rallylydnad

Årets Rallylydnadshund

 • Alla hundar oavsett kön tävlar på samma lista.
 • Den klass hunden tävlar i ska markeras med bokstav efter namnet, N, F, A elr M i resultatlistorna.
 • Extrapoäng för diplom räknas inte in i koefficienten.
 • Endast poäng för kvalificerade resultat räknas

 

 • Nybörjarklass Fortsättningsklass Avancerad Mästare
  Koeff x 1 Koeff x 1,5 Koeff x 2 Koeff x 2,5
  Resultat Diplom + 10 Diplom + 15 Diplom + 20 Championat + 25
  100 45 45 45 45
  99 39 39 39 39
  98 38 38 38 38
  97 37 37 37 37
  96 36 36 36 36
  95 35 35 35 35
  94 34 34 34 34
  93 33 33 33 33
  92 32 32 32 32
  91 31 31 31 31
  90 30 30 30 30
  89 29 29 29
  88 28 28 28
  87 27 27 27
  86 26 26 26
  85 25 25 25
  84 24 24 24
  83 23 23 23
  82 22 22 22
  81 21 21 21
  80 20 20 20
  79 19 19
  78 18 18
  77 17 17
  76 16 16
  75 15 15
  74 14
  73 13
  72 12
  71 11
  70 10

  Lydnad

Årets lydnadshund

 • Alla hundar oavsett kön tävlar på samma lista.
 • Den klass hunden tävlar i ska markeras med bokstav efter namnet, S, 1, 2 eller 3 i resultatlistorna.
 • Extrapoäng för titel räknas inte in i koefficienten.
 • Endast poäng för kvalificerade resultat räknas
 • Vandringspriset för bästa lydnadshund i startklass är skänkt av Kennel Ezhar och ska delas ut på Stora Specialen till bästa faraohund.

 

Startklass Klass 1 Klass 2 Klass 3
1:a pris/Uppflytt/Cert 10 poäng 10 poäng 10 poäng 10 poäng
2:a pris 8 poäng 8 poäng 8 poäng
3:a pris 6 poäng 6 poäng 6 poäng
Godkänd 4 poäng
Koefficient 1 1,5 2 2,5
Diplom/championat 10 poäng 15 poäng 20 poäng 25 poäng

Startklass

Uppflyttresultat 160 – 200 poäng
Godkänd 120 – 159 poäng

Klass 1, 2 och 3

1:a Pris 256 – 320 poäng
2:a Pris 224 – 255 poäng
3:a Pris 192 – 223 poäng

Freestyle och Heelwork to Music

Årets Freestyle och heelwork to music hund

 • Freestyle och Heelwork to music räknas på samma lista.
 • Vinnande hund blir årets Freestyle/HTM hund.
 • Alla hundar oavsett kön tävlar på samma lista.
 • Den klass hunden tävlar i ska markeras med siffra efter namnet; 1, 2, eller 3  i resultatlistorna.
 • Den gren hunden tävlar i ska markeras med bokstav efternamnet; F eller H i resultatlistorna.
 • Extrapoäng för diplom räknas inte in i koefficienten.
 • Endast poäng för kvalificerade resultat räknas
 • För godkänt krävs 7,5 poäng eller mer i alla kategorierna precision, innehåll och tolkning av musik.
Klass 1 Klass 2 Klass 3
Godkänd/Cert 10 10 10
22,50 poäng och mer men inte godkänt 8 8 8
Under 22,50 poäng 6 6 6
Koff x 1 x 1,5 x 2
Diplom/championat 10 15 20

Agility och Hoppklass

  • Alla hundar oavsett kön tävlar på samma lista.
  • Den klass hunden tävlar i ska markeras med siffra efter namnet 1, 2 eller 3 på resultatlistorna.
  • Den gren hunden tävlar i ska markeras med bokstav efter namnet A för agility, H för hopp på resultatlistorna.
  • Extrapoäng för diplom/championat räknas inte in i koefficienten.
  • Placeringspoäng för de 20 första placeringarna och 1 poäng per slagen hund. Efter placering 20,  1 poäng per slagen hund

 

Klass 1 Klass 2 Klass 3
Uppflyttning/Cert (pinne) 10 15 20
Nollat lopp 5 10 15
Koff x 1 x 1,5 x 2
Titel/championat 10 15 20

Placeringspoäng
1. 100p + en poäng per slagen hund

 1. 95p + en poäng per slagen hund
 2. 90p + en poäng per slagen hund
 3. 85p + en poäng per slagen hund
 4. 80p + en poäng per slagen hund
 5. 75p + en poäng per slagen hund
 6. 70p + en poäng per slagen hund
 7. 65p + en poäng per slagen hund
 8. 60p + en poäng per slagen hund
 9. 55p + en poäng per slagen hund
 10. 50p + en poäng per slagen hund
 11. 45p + en poäng per slagen hund
 12. 40p + en poäng per slagen hund
 13. 35p + en poäng per slagen hund
 14. 30p + en poäng per slagen hund
 15. 25p + en poäng per slagen hund
 16. 20p + en poäng per slagen hund
 17. 15p + en poäng per slagen hund
 18. 10p + en poäng per slagen hund
 19.   5p + en poäng per slagen hund

Viltspår

 • Det åligger den tävlande att sända in en kopia av protokollet till poängräknaren för att kunna tillgodogöra sig resultatet till listan.
 • De fem bästa resultaten räknas.
 • Alla hundar oavsett kön tävlar på samma lista.
 • Beräkning sker genom att summera delpoängen via protokollet nedan.
 • Vid lika slutlig poängsumma slås de tävlande isär genom följande ordning;
  1. Den som innehar flest HP vinner, om fortfarande lika gå till punkt 2.
  2. Den som har högst medelvärde när man tittar på sträckorna med Bloduppehåll.
  Om det fortfarande står lika efter punkt 1 och 2 koras två vinnare.


 •  

  Årets Arbetande hund

   

  Årets arbetande hund

  • Alla hundar oavsett kön tävlar på samma lista.
  • Antalet räknade grenar ska presenteras i parentes efter namnet.
  • För att räknas till listan måste man ha resultat från minst två olika grenar.
  • Varje hund får tillgodoräkna sig de tre bästa resultaten i varje gren.
  • För varje extra gren får man 10p i bonus, gäller alltså från och med tredje grenen.

   

  Rallylydnad Lydnad Freestyle/

  htm

  Agility Viltspår Lure Coursing
  Championat  30 Championat  30 Stormästare 35 Championat  30 Championat  30 Championat  30
  Cert 20 Cert 20 Championat

  30

  Cert 20 1:a pris 20 Cert 20
  Kvalificerad 10 1a pris 10 Cert 20 Pinne 10 GK Anlag 5 75% av poäng och övre halva startfältet 10
  Godkänd/2a pris

  5

  Uppflytt 10 Nollat lopp 5