Årsmöte 2020

*** Observera att det står fel datum i vinthundens PM nummer för 2020 ***
för när motionerna skriftligen ska vara sekreteraren tillhanda.
Det ska vara 29 februari och inte 29 mars.

Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna-klubben

hälsar alla varmt välkomna att delta på ÅRSMÖTE den 21 mars 2020 i samband med SvVKs utställning i Upplands väsby.

Årsmötet kommer att ske efter att rasbedömningarna är klara, då meddelas också exakt plats för mötet.

Årsmötesförhandlingar skickas in enligt rasklubbens stadgar.
Motioner ska vara styrelsen skriftligt tillhanda
senast den 29 februari och skickas till sekreterare Josefin Kullberg, Flahall 201, 43898 Hindås. Du kan även skicka motionen via mail senast 29 mars, men den måste även skickas underskriven/signerad via post eller lämnas personligen innan Årsmötet för att motionen ska vara giltig.

Förslag till styrelsens sammansättning skickas till valberedningens sammankallande Annica Lundqvist-Hemström. Mail: annica@antefas.com

Vi kommer i samband med årsmötet även dela ut rosetter till de vinstrikaste hundarna i samtliga grenar under 2019

PS! Glöm inte att betala in ditt medlemskap till klubben i tid för att ha rösträtt på mötet. Mer info om medlemskap hittar du på SvFCK.se

Välkomna önskar styrelsen i  SvFCK!