Kallelse till digitalt Årsmöte 2021

Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna-klubben hälsar alla varmt välkomna att delta på ÅRSMÖTE måndagen den 26 april 2021 klockan 19:00 till 21:00.

Årsmötet kommer att ske digitalt via Teams och för att delta måste man anmäla sig till årsmötet via Johanna Vanerud på johannavanerud@gmail.com för att få en länk till mötet. Teams går att ladda ner gratis via telefonen och datorn. Det är bra om du testar att logga in någon dag innan årsmötet för att veta att det fungerar. Klicka HÄR så kan du läsa hur ett teamsmöte fungerar.

För att kunna delta så måste du även vara medlem och medlemsavgiften måste vara inbetald senast 19 april för att vi ska hinna se att den har kommit in.  Ser vi inte ditt medlemskap innan årsmötet så kommer du heller inte att få en länk till mötet även om du har anmält ditt intresse.

Årsmötesförhandlingar enligt rasklubbens stadgar.

Motioner ska vara styrelsen skriftligt tillhanda
senast den 5 april och skickas till sekreterare Josefin Kullberg, Flahall 201, 43898 Hindås.

Förslag till styrelsens sammansättning skickas till valberedningens sammankallande Annica Lundqvist-Hemström. Mail: annica@antefas.com

Välkomna önskar styrelsen i  SvFCK!