Kallelse Årsmöte 2022

Svenska Faraohund och Cirneco Dell´Etna klubben
hälsar alla varmt välkomna att delta på vårt ÅRSMÖTE 2022

Årsmöte kommer hållas digitalt via Zoom
tisdagen den 1 mars 2022 kl 19-21.00. 

Vi hoppas att detta gör så att alla som vill kan delta! 

Anmälan för mötet stänger den 22 feb och du behöver vara medlem för att delta,
därför kommer medlemskap kontrolleras samma datum!

Anmälan till mötet görs till sofie.fahlin@gmail.com
och du kommer att få en bekräftelse på att anmälan är mottagen.
Länk till mötet skickas sen ut till den mail som anmälan gjordes i från!

Årsmötesförhandlingar enligt rasklubbens stadgarna.

Motioner oss skriftligen tillhanda senast den 8 feb 2022 och skickas till
sekreterare Josefin Kullberg, Flahall 201, 43898 Hindås 

Vill du nominera en person till styrelsen så tar du kontakt med annica@antefas.com som är sammankallande i valberedningen.

Info om medlemskap och betalning hittar du på SvFCK.se

Välkomna önskar styrelsen i  SvFCK!