Trippelpris

Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etnaklubbens trippelpris

På årsmötet för SvFCK 25 mars 2018 beslutades det att motionen om trippelpriset skulle
godkännas.

Trippelpriset har bildats för att lyfta fram de allsidiga individerna i raserna. Priset ska verka för att uppmuntra och utmana medlemmarna att aktivt arbeta och utvecklas
tillsammans med sina hundar mot ett tydligt mål under en längre tid.

Regler för trippelpriset
– Trippelpriset kan bara tilldelas enskild hund en gång
– Priset tilldelas endast vid ansökningstillfället levande hund.
– Kvalificerande meriter ska ha uppnåtts i Sverige.
– Meriterna ska vara tagna på officiella tävlingar eller rasklubbsutställningar.
– Ansökan om trippelpris görs till Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etnaklubben av ägaren själv. Samtliga ägare ska vara medlemmar.
-Diplomet delas ut på årsmötet och presenteras på hemsidan och sociala medier

En merit inom utställning, lure coursing och övriga tävlingar är obligatorisk
Utställning:
– CK officiell utställning.
– CK/HP inofficiell rasklubbsutställning
– CK/HP Kryptorchid/kastratklass inofficiell rasklubbsutställning

Lure Coursing
– Uppnått sammanslaget minst 600 poäng Övriga tävlingar
– Lydnad: 160p i startklass eller gamla lydnadsklass 1.
– Rallylydnad: Kvalificerat resultat i fortsättningsklass.
– Agility: hunden ska ha deltagit i två officiella tävlingar oavsett klass utan att ha
diskvalificerats.
– Bruksprov: Godkänd appellklass
– Viltspår: championat
– Nosework: tre godkända tävlingar i klass 1 (NW1) och erhållit minst 75p
– Freestyle: Diplom i klass 1.
– Heelwork to music: Diplom i klass 1
– Terapihund: Hunden ska vara godkänd terapihund

Ansökan för trippelpriset ska innehålla
– Stamtavlenamn
– Regnummer
– Födelsedatum
– Hundens eventuella titlar
– Kön
Utställningsmerit
– Plats
– Datum
– arrangör
Lure Coursing
– Licens erhållen, plats och datum
– Tävlingstillfällen, plats och datum
Övriga tävlingar
– Vilken gren
– Tävlingstillfällen, plats och datum
Ansökan ska även innehålla ägare, namn, adress, e-post

Eventuella frågor och ansökan skickas till Sofie Fahlin på sofie.fahlin@gmail.com