Styrelsen 2018

 

ORDFÖRANDE
Sofie Fahlin sofie.fahlin@gmail.com
Mobilnr: 0707- 290586

VICE ORDFÖRANDE
Maria Weinehall (ledamot) maria@murphy.se

SEKRETERARE:
Josefine Kullberg (ledamot) J.kullberg89@hotmail.com
Mobilnr: 076-1620954

KASSÖR:
Monica Lundqvist (ledamot) monica@bords.com
Kullerstensvägen 9
137 61 Jordbro
08- 642 7351
070- 770 46 51

ÖVRIGA LEDAMÖTER
Birgitta Bärnsten bbarnsten@hotmail.com
Johanna Vanerud,  johannavanerud@gmail.com
Gunilla Kock Hansson, 
Anna Rasmussen,  anna@ginga.se
Emelie Arwinge, emelie_arwinge@hotmail.com

SUPPLEANTER
Lill Nyström, lil.nystrom@hotmail.com
2 Jörgen Tingshammar
3 Ewa Classon Alm, ewa@cirneco.se
4 Inger Gelius, inger@ghazoot.se

REVISORER
Marika Jonsson
Simon Tien Hansen 

REVISORSUPPLEANTER
Mirka Firsti
William Bohström

VALBEREDNINGEN
Sammankallande:
Maria Westman
Ledamöter:
Annika Lundqvist Hemström 

WEBBANSVARIG
Inger Gelius

REDAKTIONEN
Simon Tien Hansen (Papperstidningen) kennel.bazinga@hotmail.com

Klubbens adress:
Josefine Kullberg
Flahall 201 43898 Hindås

Faktura adress:
Monica Lundqvist
Kullerstensvägen 9
13761 Jordbro

Övriga kontaktpersoner och ansvarsposter:

Ansvarig utgivare:
Sofie Fahlin sofie.fahlin@gmail.com

Valpförmedlare för båda raserna:
Birgitta Bärnsten

Arbetsgrupper: (kontakta ansvarig för att gå med i grupp)

Utställningskommitté Lilla Specialen:
Gunilla K Hansson info@kin-chin.com, Birgitta Bärnsten

Utställningskommitté Stora Specialen:
Anna Larsson, Lill Nyström
Monica Lundqvist

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Cirneco:
Maria Weinehall

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Farao:
Monica Lundqvist

LC-kommittén:
Emelie Arwinge, (Faraohund) Ewa Classon Alm (Cirneco)

Domarkommittén:
Monica Lundqvist

Aktivitetsgrupp:
Johanna Vanerud
Lotta Engström Sundberg

Poängräknare, mottagare av anmälan till årsbästalistor
(gäller ej årets bästa Utställningshund, LC eller Uppfödare):
Sofie Fahlin 

Utställning:
Ewa Classon Alm (Cirneco)
Lure Coursing:
Anna Rasmussen & Emelie Arwinge
Arbetande:
Johanna Vanerud & Sofie Fahlin