ORDFÖRANDE

Gunilla Kock Hansson
Torsered 3
511 98 Hyssna
073-5466791

Mail

VICE ORDFÖRANDE

Britzyk Bell Larsen
Katthög 102
523 95 Älmesta

Mail

(ledamot)

SEKRETERARE

Birgitta Bärnsten
Tubbared Ekvägen 4
43898 Hindås
Tel:
Email:

(ledamot)

KASSÖR
Monica Lundqvist
Kullerstensvägen 9
137 61 Jordbro
08- 642 7351
070- 770 46 51

Mail

(ledamot)

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Lotta Engström Sundberg
Maria Weinehall
Lill Nyström

SUPPLEANTER

1 Johanna Vanerud
2 William Boström
3 Chatrin Andersson

REVISORER
revisor@svfck.se
Marika Jonsson
Simon Tien HansenREVISORSUPPLEANTER
Mirka Firsti
Ewa Classon Alm

VALBEREDNINGEN

Sammankallande:
Lars Hansson

Ledamöter:
Josefin Kullberg
Daniell Bell Larsen

WEBBANSVARIG

Inger Gelius

webmaster

REDAKTIONEN

Simon Tien Hansen
William Boström

redax

Klubbens adress:
Birgitta Bärnsten
Tubbared Ekvägen 4
43898 Hindås  Fakturaadress:
Monica Lundqvist
Kullerstensvägen 9
13761 Jordbro

Övriga kontaktpersoner och ansvarsposter:

Ansvarig utgivare: Gunilla Kock Hansson info@kin-chin.com

Valpförmedlare för båda raserna: Britzyk Bell Larsen britzyk.bell.larsen@gmail.com

Arbetsgrupper (kontakta ansvarig för att gå med i grupp):

Utställningskommitté Lilla Specialen: Gunilla K Hansson info@kin-chin.com

Utställningskommitté Stora Specialen: Anna Larsson, Lill Nyström lil.nystrom@hotmail.com

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Cirneco: Britzyk Bell Larsen britzyk.bell.larsen@gmail.com

Rasarbetsgrupp/Avelskommitté Farao: Monica Lundqvist monica@bords.com

LC-kommittén: Emelie Arwinge emelie_arwinge@hotmail.com

Domarkommittén: Monica Lundqvist monica@bords.com

Aktivitetsgrupp: Johanna Vanerud Jvanerud@hotmail.com
Lotta Engström Sundberg Lotta@illostras.com

Poängräknare, mottagare av anmälan till årsbästalistor
(gäller ej årets bästa Utställningshund, LC eller Uppfödare): Sofie Fahlin sofie.fahlin@gmail.com