Poängberäkning

Ansvariga för poängräkning finns på styrelsesidan.


Utställning

Alla officiella utställningar: Alla Länsklubbsutställningar Länsklubb och Specialklubb ( SvVK)
BIR: 10p

BIM: 7p

BT/ BH 2: 5p

BT/ BH 3: 3p

BT/ BH 4: 2 p

+ 1p per slagen hund

BIG 1: 5p

BIG 2: 4p

BIG 3: 3p

BIG 4: 2p

BIS 1: 5p

BIS 2: 4p

BIS 3: 3p

BIS 4: 2p

På SvVK’s utställningar räknas både rasresultatet + ev placering i det stora ”BISet”
På rasklubbens utställningar räknas enbart rasresultatet.
De 5 bästa resultaten under året räknas.
Endast en utställning per domare får räknas.


Avelstik/hane och Uppfödare

Beräknas på minst tre och högst fem avkommors resultat i Utställningstabellen.


Lure Coursing

De 10 högst placerade hundarna får poäng för sina placering enligt följande:

 1. 20p
 2. 18p
 3. 16p
 4. 14p
 5. 12p
 6. 10p
 7. 8p
 8. 6p
 9. 4p
 10. 2p

+ 1p per slagen hund i rasen

I de fall det är fler än 10 hundar som tävlar ex 12 st så får hundarna från 11:e plats inga poäng för sin placering men 1 p för varje slagen hund i rasen.

i de fall det är flera hundar på samma placering ex 2 st på 2a plats får de båda två 18 p + 1 p per slagen hund, i detta fallet från 4de placeringen då det inte blir någon 3e placering med två andra placeringar.

På resultatlistan för årets vinstrikaste räknas som mest 5 tävlingar per hund


NYA ÅRSBÄSTALISTOR GÄLLANDE FRÅN 2016:


Årsbästalistor som är gemensamma för Faraohund och Cirneco dell’Etna

Basregler för de gemensamma årsbästalistorna (rallylydnad, lydnad, agility, viltspår och freestyle):

-Deltagarpoäng ges för alla starter där ekipaget inte diskas eller bryter.

-Poäng räknas bara för hundar där deltagande anmälts till poängräknaren via mail eller via formuläret (länk) innan första start för året. Ansvariga för poängräkning finns på styrelsesidan.

-Vissa listor kräver att den tävlande skickar in resultat manuellt – det är den tävlandes ansvar att läsa reglerna och se till att resultat skickas in vid behov.

-Årsbästalistorna för rallylydnad, lydnad, agility, viltspår, freestyle är gemensamma för faraohundar och cirneco dell’etna. Detta är sporter där raserna tävlar mot varande på samma villkor och i samma klasser. Vid årets slut utses dock även bästa hund i vardera ras i varje disciplin.

-För att en lista ska publiceras ska det finnas minst tre startande ekipage i disciplinen. I discipliner där det är färre än tre startande ekipage kommer HP rosett att delas ut på årsmötet.

 


Rallylydnad

Gäller endast officiella resultat och de fem bästa resultaten under ett år.

 • Alla ekipage som får mellan 1-100 poäng får 5 poäng för fullföljd bana. Diskning eller noll poäng ger ingen poäng för start.
 • Ekipage som får godkända resultat från 70-100 poäng för extra poäng utöver de fem poängen för start. Exempel: En godkänd start på 70 poäng ger då 5 poäng för fullföljd bana och 5 poäng för resultatet 70 poäng.
 • 100 poäng ger 5 extra poäng utöver de fem poängen enligt tabellen
 • Koefficient för de olika klasserna. Koefficienten betyder att man multiplicerar resultatet med koefficienten som är för klassen ekipaget är i.
  Nybörjarklass x 1
  Fortsättningsklass x 1.5
  Avancerad klass x 2
  Mästarklass x 2.5
 • När ett ekipage tar sitt diplom får man 10 poäng oavsett klass man tävlar i. Poängen gäller bara det år man får sitt diplom. Diplompoängen multipliceras inte med koefficienten.

 

Resultat Fullföljd bana Poäng Summa Extra Poäng
100 5 35 45 5
99 5 34 39
98 5 33 38
97 5 32 37
96 5 31 36
95 5 30 35
94 5 29 34
93 5 28 33
92 5 27 32
91 5 26 31
90 5 25 30
89 5 24 29
88 5 23 28
87 5 22 27
86 5 21 26
85 5 20 25
84 5 19 24
83 5 18 23
82 5 17 22
81 5 16 21
80 5 15 20
79 5 14 19
78 5 13 18
77 5 12 17
76 5 11 16
75 5 10 15
74 5 9 14
73 5 8 13
72 5 7 12
71 5 6 11
70 5 5 10
1-69 5 5

 

Lydnad

Fem bästa resultaten under ett år

 • 5 poäng för att man har fullföljt tävlingen och inte diskat sig.
 • Diplom 10 poäng det år man tar diplomet
 • Championat 15 poäng det år man tar championatet
 • Diplom och championat poängen multipliceras inte med koefficient poängen.
 • Koefficient i de olika klasserna:

Startklass 1 x1
Klass 1 x1,5
klass 2 x2
Klass 3 x2,5

Vandringspriset i Lydnad som är skänkt av kennel Ezhar ska delas ut på stora specialen till bästa faraohund i Startklass.

pastedGraphic.png

Startklass

pastedGraphic_1.png

Klass 1, 2 och 3

pastedGraphic.png

 


Freestyle och Heelwork to Music

 • 5 bästa resultaten räknas
 • 5 poäng för start för fullföljd tävling
 • 10 poäng för diplom det året diplomet tas
 • 15 poäng för championat det året championatet tas
 • För godkänt krävs 7,5 poäng eller mer i alla kategorierna precision, innehåll och tolkning. Det står på hunddata.
 • Koefficienten X multipliceras bara med tävlingspoängen

pastedGraphic.png

 


Agility och Hoppklass

Fem bästa officiella resultaten under ett år

 • Uppmuntrande poäng för start 5 poäng vid fullföljd bana. Gäller inte vid diskning eller när ekipaget bryter själv.
 • Koefficient i de olika klasserna:
  Klass 1 x 1
  Klass 2 x 1.5
  Klass 3 x 2
 • Diplom- och championatpoäng är 10 p oavsett klass och gäller endast det året man tar diplomet/championatet. Diplompoängen multipliceras ej med koeff.
 • Placering 1- 10 får poäng plus 1 poäng per slagen hund i klassen

 

1:a  25 p
2:a  20 p
3:a  15 p
4:a  10p
5:a  9 p
6:a  8 p
7:a  7 p
8:a  6 p
9:a  5p
10:a 4 p

 

Klass I Klass II Klass III
Nollhinderfel/tidsfel 4 5 6
Upp till 5 fel 3 4 5
Upp till 10 fel 2 3 4
Upp till 15 fel 1 2 3
Pinne 5 7 9
Diplom/championat 10 10 10

 


Viltspår

Max 5 officiella tävlingar

 • Start anlagsprov 2 poäng
 • Godkänt anlagsprov 10 poäng
 • Start öppenklass 2 poäng
 • 2:a pris Öppenklass 5 poäng
 • 1:a pris Öppenklass 10 poäng
 • Viltspårschampionat 15 poäng

 

 

Årets Arbetande hund

Man får tillgodoräkna sig max 20p från varje disciplin (se poängräkning nedan, observera att det INTE är samma beräkningssytem som listorna för respektive disciplin ovan), och man måste ha resultat från minst två (2) av disciplinerna för att få vara med i ”Arbetande hund”.

Att tävla i fler discipliner än två ökar chanserna till en bra placering. Här är det inte topprestationer och stjärnor i enskilda discipliner som ska premieras i första hand – det är den hund som är mest (och bäst) allroundmeriterad som ska vinna!

Vid eventuellt lika poäng vid årets slut, ska hund med resultat från flest discipliner placeras före hund med färre discipliner. Vid lika antal discipliner delas förstapriset mellan hundarna.

 

När året är slut skall även bäst placerade faraohund och cirneco dell’etna presenteras, utöver den gemensamma topplistan.

 

För samtliga discipliner gäller följande:

-Deltagarpoäng ges för alla starter där ekipaget inte diskas eller bryter.

-Poäng räknas bara för de discipliner, tävlingar och hundar, där deltagande anmälts till poängräknaren via mail innan första start för året.

-Vissa grenar kräver att den tävlande skickar in resultat manuellt – det är den tävlandes ansvar att läsa reglerna och se till att resultat skickas in vid behov.

-Endast medlemmar i SvFCK räknas. Poäng räknas från den dag som hundens förare blir medlem i klubben, ej retroaktivt. Hunden skall föras av samma person i alla discipliner för att poängen skall läggas ihop.

 

Poängberäkning för årets arbetande hund:

 

AGILITY/HOPPKLASS max 20p

Certifikat = 20p

Felfritt lopp, klass 3 = 19p

Upp till 10 fel, klass 3 = 18p

Felfritt lopp, klass 2 = 15p

Upp till 5 fel, klass 2 = 14p

>5 till 10 fel, klass 2 = 13p

Felfritt lopp, klass 1 = 10p

Upp till 5 fel, klass 1 = 9p

>5 till 10 fel, klass 1 = 8p

Deltagarpoäng:

Max 20 fel, klass 3 = 5p

Max 20 fel, klass 2 = 3p

Max 20 fel, klass 1 = 2p

Extrapoäng:
Pinne, oavsett klass: 5p

 

FREESTYLE/HEELWORK max 20p

Klass 1

Uppflyttning: 5p

FD 1: 10p

Klass 2

Uppflyttning: 10p

FD 2: 15p

Klass 3

Cert: 15p

FD 3/Championat: 20p

Deltagarpoäng:

Klass 3 = 5p

Klass 2 = 3p

Klass 1 = 2p

 

RALLYLYDNAD max 20p

Mästarklass 90-100p = 20p

Mästarklass 80-89p = 19p

Mästarklass 70-79p = 18p

Avancerad klass 90-100p = 15p

Avancerad klass 80-89p = 14p

Avancerad klass 70-79p = 13p

Fortsättningsklass 90-100p = 12p

Fortsättningsklass 80-89p = 11p

Fortsättningsklass 70-79p = 10p

Nybörjarklass 90-100p = 9p

Nybörjarklass 80-89p = 7p

Nybörjarklass 70-79p = 5p

Deltagarpoäng:

Mästarklass = 5p

Avancerad klass = 4p

Fortsättningsklass = 3p

Nybörjarklass = 2p

 

LYDNAD max 20p

1:a pris elitklass = 20p

2:a pris elitklass = 19p

3:a pris elitklass = 18p

 

1:a pris klass 3 = 15p

2:a pris klass 3 = 14p

3:a pris klass 3 = 13p

1:a pris klass 2 = 12p

2:a pris klass 2 = 11p

3:a pris klass 2 = 10p

1:a pris klass 1 = 9p

2:a pris klass 1 = 7p

3:a pris klass 1 = 5p

Deltagarpoäng:

120-191p, Elitklass = 5p

120-191p, klass 3 = 4p

60-99p, klass 2 = 3p

60-99p, klass 1 = 2p

 

VILTSPÅR max 20p
HP = 5p

1:a öppenklass = 10p

2:a öppenklass = 7p

3:a öppenklass = 5p

Godkänd anlagsklass = 6p

Deltagarpoäng: Start = 2p