Medlemskap

Medlemskap i SvFCK

Inbetalning till SvFCKs postgironummer: 98 61 37- 8
Inbetalning till klubbens swish: 1231764927
For owerseas Payment to: IBAN:SE11 9500 0099 6034 0986 1378 Swift:NDEASESS


Medlemskap Pris Betydelse
Sverige
Fullbetalande 265:- Du får tidningen och rösträtt i medlemsfrågor. Minst 16 år.
Övrig familjemedlem 50:- Vill du stödja klubben kan du göra det genom att vara familjemedlem.
Ungdom 150:- Max 16 år, du får tidningen men har inte rösträtt
Valpgåvomedlemskap  50:- Medlemskap förmedlas av  uppfödare som är medlem i SvFCK och gäller under ett kalenderår. Valpgåvomedlemskap gäller endast för person som ej tidigare varit medlem i klubben.
Overseas membership fee
Full membership 285 SEK
Membership to puppybuyers 170 SEK Payment to: IBAN:SE11 9500 0099 6034 0986 1378 Swift:NDEASESS

Samtliga medlemskap gäller från och med 1 januari  och per kalenderår och medlemsavgift som betalas in innan månadsskiftet november/ december gäller INTE för nästkommande år utan året då avgiften betalas in!

För att bli medlem i klubben skriver du dina kontaktuppgifter i meddelanderutan vid betalningen eller så kan du mejla dina uppgifter till kassören eller sekreteraren.

Varför medlem?
Som medlem i SvFCK får du ett nummer av ”Tidningen För Farao & Cirneco” per år. Du får även tillgång till våra specialutställningar och andra roliga aktiviteter.
Men medlemskapet är så mycket mer!
Som medlem stödjer du klubbens arbete för rasen. Om antalet medlemmar i klubben blir för litet får klubben inte längre ha kvar rasansvaret. Runt millenniumskiftet bytte Faraohunden grupptillhörighet från vinthundsgruppen (grupp 10) till Spets och urhundsgruppen (grupp 5).
SvFCKs association till SvVK är rasens sista band kvar till sin vinthundstillhörighet.
SvFCK jobbar för att rasen ska få ha kvar det bandet och på sikt även få återgå till grupp 10.
När det gäller cirneco så flyttades den rasen inte från grupp 10 utan från grupp 6 till grupp 5, men det är SvVK som har ansvaret för båda våra raser.
Det är viktigt att även cirneco dell’etna behåller kopplingen till vinthundarna då specialistkunskaperna kring rasen inom domarkåren ligger i huvudsak hos vinthundsdomarna, INTE hos spetsdomarna.

En klubb är helt beroende av sina medlemmar. Med för få medlemmar tappar klubben sitt inflytande.
Utan klubb och utan vinthundstillhörigheter utsätts raserna för en del risker som kan beröra och avgöra frågor för rasernas utveckling och framtid i Sverige.
Utan rasklubb finns risken att den som tar hand om viktiga rasfrågor inte har tillräckliga raskunskaper.
Detta kanske låter som ganska harmlösa risker, men på lång sikt kan detta innebära att vi i framtiden inte har kvar den cirneco dell’etna eller faraohund som vi haft i tusentals år, varken mentalt eller exteriört.
Det är också vi som är medlemmar som arbetar med alla aktiviteter i klubben, klubben är nämligen medlemmarna.
Så du som är intresserad av våra raser, du kanske redan äger en farao eller cirneco eller både ock, eller så vill du bara stötta arbetet som görs för våra raser – bli medlem redan idag!