Om rasen Faraohund

Rasens historia

Faraohunden anses vara mellan 4-6 tusen år gammal, med avbildningar från omkring 2000 f.kr. till texter med ännu äldre ursprung. I FCIs rasstandard uppges Faraohundens ursprung till ca 4000 år.
Varifrån rasen härstammar finns det många teorier om. Malta gjorde rasen till sin nationalras år 1978 och har gjort stort anspråk på rasen och menar att den uppstått där.
Rasen kallas av malteserna för ”Kelb Tal Fenek” som betyder ”kaninhund” vilket är det huvudsakliga bytet man jagat.
Malta har tillägnat både ett mynt och ett frimärke i Faraohundens ära.
De flesta tror dock att Faraons egentliga ursprung är Egypten. Där har man har hittat många avbildningar och konstverk som är nästintill identiska med dagens Faraohundar bl.a. från gravfynd. För många finns ingen tvekan om att dagens Faraohund har en koppling till guden Anubis.
Hur som helst så är Faraons historia någonting som bara består av spekulationer. Man är överrens om att öar som Malta har bevarat och gjort att Faraohunden fortfarande finns kvar. Genom sin isolering på Malta har rasen förändrats oerhört lite från de forna egypternas tid.
En vanlig teori om Faraons historia är att den spreds från Egypten med olika handelsfartyg. På så vis kom den till öarna/länderna kring medelhavet, sedan har olika raser utvecklats på öarna. Spanien utvecklade Podencon, Italien Cirnecon och Malta Faraohunden osv. Däremot är det omöjligt att säga om den hund som åkte med fenicierna på deras handelsresor är den maltesiska Faraon eller om Faraohunden m.fl. är en utveckling av en ursprunglig idag utdöd hundras.

Det sägs att malteserna värderade Faraons jaktegenskap så högt att den inte tilläts beblandas med andra raser och att det är det som bevarat rasen till vår tid. Långt senare i tiden, på 20-talet, importerades ett fåtal individer till England men utan genomslagskraft.
Det var först senare, på 60-talet som rasen etablerades. Kort därefter skedde det samma i Amerika. Från England spred sig sedan rasen ut i världen.
Till Sverige kom den första Faraon 1971 och Sveriges första kull föddes 1974. I nutiden är Faraohunden en numerärt liten ras världen över, i Sverige består populationen av ca 300 hundar. Undantag är Malta där rasen är den mest förekommande.
På Malta brukas fortfarande Faraohunden som jakthund men har även haft andra uppgifter såsom vakt och vallning.
Den har gått från att vara adelns hund på faraonernas tid till att på Malta vara bondens hund.
Faraohunden hör till de hundar man kallar för hetsjakthundar. Dessa använder sig huvudsakligen av synen då de jagar. Faraon tar dessutom stöd av nosen och självklart är även hörseln viktig vid jakt.
I Sverige är det förbjudet att använda Faraohunden till jakt och här är det en familjehund. Att våra svenska faraohundar fortfarande bevarat egenskaper från och är sina förfäder ut i klospetsarna är det dock ingen tvekan om. Säkerligen skulle våra svenska Faraoner klara sig utmärkt som jakthundar på Malta. För att tillfredställa denna starka instinkt finns olika racingsporter den enda som man får tävla i med Faraohund är LC (Lure Coursing) annars går det utmärkt att träna på både rund och rakbana.