Kallelse till Årsmöte 2019

Svenska Faraohund och Cirneco Dell´Etna-klubben

hälsar alla varmt välkomna att delta på ÅRSMÖTE den 10 mars 2019 i  samband med SvVKs utställning i Upplands väsby

Årsmötet kommer att ske efter att rasbedömningarna är klara, då meddelas också exakt plats för mötet.

Årsmötesförhandlingar enligt rasklubbens stadgarna.

Motioner ska vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 7 feb och skickas till sekreterare Josefin Kullberg, Flahall 201, 43898 Hindås

Förslag till styrelsens sammansättning skickas till valberedningens sammankallande Maria Westman faraoanubis@yahoo.se

Vi kommer i samband med årsmötet även dela ut rosetter till

de vinstrikaste hundarna i samtliga grenar under 2018

PS! Glöm inte att betala in ditt medlemskap till klubben i tid för att ha rösträtt på mötet! Mer info om medlemskap hittar du på SvFCK.se

Välkomna önskar styrelsen i  SvFCK!