Om klubben

Om klubben

Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna Klubben (SvFCK) är den officiella rasklubben för de vackra och trevliga raserna faraohund och cirneco dell’etna. Det är ”kusinraser” som har sitt ursprung i Medelhavsregionen, Malta respektive Sicilien.

Innan klubben fick ansvaret för två raser (2014) hette den Svenska Faraohundklubben, och bildades år 1983. Medlemstidningen ”Tidningen För Farao” kom redan samma år.

Varje år anordnar klubben i regel två specialutställningar (en inoff, en officiell). Den första hölls redan 1984.

Båda raserna är numerärt små, och tyvärr har vi medlemsantal därefter. Idag består klubben av ca 50-60 medlemmar, men vi hoppas på en ökning. SvFCK försöker uppmuntra till aktiviteter i den mån det går och klubben drivs genom ideellt arbete.

Förutom de båda specialutställningarna anordnas lite andra aktiviteter. Det började med rallylydnad i samband med Stora Specialen på Lövudden sommaren 2010. En gång varje år sedan 2011 arrangerar SvFCK ett faraoderby i samband med ett LC-prov (anordnat av Svenska vinthundsklubben). De flesta gånger har detta skett i samband med utställningen på Tammsvik (även känd som ”Skokloster Summer Show” eller ”Stora Specialen”).
2014 anordnades även två träningsträffar där medlemmar fick prova på olika aktiviteter, förutom ringträning även agility och rallylydnad.

SvFCK är en del av SKK-organisationen (Svenska Kennelklubben) och ansluten till specialklubben SvVK (Svenska Vinthundklubben), vilken alltså har delegerat rasansvaret för faraohund och cirneco dell’etna till SvFCK.
SvFCK får arrangera officiella prov och utställningar för raserna.

Klubbens ändamål är att verka för rasernas bästa; att främja aveln av sunda hundar, såväl mentalt som exteriört, att bevara rasspecifika egenskaper i enlighet med rasstandarden och sprida kännedom om raserna. Verka för god sammanhållning ägare av faraohundar och cirnechi dell’etna emellan och att våra raser är lämpligt anpassade till samhällets krav.

Du som är intresserad av någon eller båda raserna är välkommen att bli medlem i SvFCK!

 


 Bli medlem!

Som medlem stödjer du rasklubbens arbete för rasernas framtid.
Du kan också vara med på rasklubbens träffar och andra aktiviteter, som t.ex. de båda specialerna.

Läs mer här om våra olika medlemskap och hur du gör för att bli medlem.