Svenska faraohund och cirneco dellétna-klubben

Kallelse till årsmöte 2018

Härmed välkomnas du till SvFCK´s årsmöte söndagen den 25 mars efter bedömningen, i samband med Svenska Vinthundklubbens utställning i Upplands Väsby.

Exakt plats för mötet meddelas efter rasernas bedömning.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Motioner ska vara styrelsen skriftligt, och undertecknade, tillhanda senast 4 mars och skickas till sekreterare Birgitta Bärnsten, Tubbared Ekväg 4, 438 98 Hindås

Förslag till styrelsens sammansättning samt valberedning och revisor, lämnas till valberedningens sammankallande:

Lars Hansson, lars.hansson09@gmail.com

OBS! I samband med årsmötet kommer även årsbästapriserna att delas ut.

Välkomna!

Styrelsen
Svenska faraohund- och cirneco dell´etnaklubben

Årsmöteskallelse-18